Psykologspesialist/psykolog [POE-404]

Psykologspesialist/psykolog [POE-404]

29 ott
|
Akershus Universitetssykehus
|
Provincia di Novara

29 ott

Akershus Universitetssykehus

Provincia di Novara

Psykologspesialist/psykologAlderspsykiatrisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus HFVi har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog ved Alderspsykiatrisk poliklinikk. Stillingen inngår i vårt tverrfaglige behandlerteam, som består av psykologspesialister, psykologer, nevropsykologer, overleger, LIS og sykepleiere.Som psykolog i vår poliklinikk vil du primært jobbe med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne over 65 år. I tillegg vil du få erfaring med utredning og diagnostisering av komplekse og sammensatte problemstillinger i grenselandet mellom psykisk og somatisk helse, nevrodegenerative tilstander og normale aldringsprosesser.

Vår poliklinikk har også pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, og her vil du også kunne få erfaring med å jobbe med disse pasientene.Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt på sykehusnivå som har til oppgave å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med kompliserte aldersrelaterte psykiske lidelser. Avdelingen er lokalisert Skytta. Avdelingen samarbeider tett med pårørende, kommunale helse

- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til bedre livskvalitet og sette premissene for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Vi ønsker å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeidsmiljø, hvor de ansattes kompetanse er vår største ressurs. Vi ønsker å knytte til oss medarbeidere som vil bidra til økt kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet. I tillegg til faglig engasjement, ønsker vi kolleger med gode samarbeidsevner.

Alderspsykiatrisk avdeling ligger på Skytta i Nittedal, med gode bussforbindelser og kort vei fra Oslo sentrum. Avdelingen består av en poliklinikk med totalt 25 årsverk, samt 2 døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser. Den som ansettes i poliklinikken, vil ha arbeidssted på Skytta i Nittedal.Alle søkere må søke elektronisk.Søknadsfrist:

**02.03.2022

Arbeidsgiver:

**Akershus universitetssykehus HF

Stillingstittel:

**Psykologspesialist/psykolog

Stillinger:

**1

Heltid / Deltid:

**Heltid

Ansettelsesform:

**Fast

Stillingsprosent:

**100

Webcruiter-ID:

** (phone hidden)

**Arbeidsoppgaver**:- Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos voksne over 65 år

- Vurdering av mulig kognitiv svikt /demensutvikling i samarbeid med nevropsykolog,

samt vurdering av somatiske sykdommers påvirkning på psykisk helse i samarbeid med psykiater

- For psykologspesialister: vurdering av henvisninger og veiledning av psykologer**Kvalifikasjoner**:- Psykologspesialist eller psykolog.

- Det er ønskelig med klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten

- Det er en fordel å ha interesse for eksistensielle problemstillinger, samt sammenhengen mellom somatikk og psykologi.**Personlige egenskaper**:- Må ha evne og interesse for tverrfaglig samarbeid, og gjennom dette bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i avdelingen.

- Gode samarbeidsevner

- Personlig egnethet vektlegges.**Vi tilbyr**:- Faget alderspsykiatri er komplekst, utfordrende og spennende. Miljøet er preget av engasjerte medarbeidere som brenner for faget.- Det legges til rette for videre spesialisering

- Fleksitid

- Det er et uttalt mål å videreutvikle et levende forskningsmiljø i avdelingen.

- Helseforetaket har også meget gode kultur og fritidstilbudBrennaveien 18, 1481 Hagan, Norge*****Kontaktinformasjon

**Terje Røst**Avdelingsleder99791466**Akershus universitetssykehus** (Ahus) er et lokal

- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.«Menneskelig nær - faglig sterk» er vår visjon**Divisjon psykisk helsevern** har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS),

Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Puoi trovare l'offerta di lavoro originale su Kit Lavoro:
https://www.kitlavoro.it/lavoro/50736238/psykologspesialist-psykolog-poe-404-provincia-novara/?utm_source=html

Iscriviti a questa job alert:
Inserisci il tuo indirizzo email, ti consentirà di essere sempre aggiornato sulle ultime offerte di lavoro per: psykologspesialist/psykolog [poe-404]

Candidati a questo annuncio

Mostra le tue capacità professionali all'azienda, compila il form e lascia un tocco personale nella lettera di presentazione, aiuterà il recruiter nella scelta del candidato.

Iscriviti a questa job alert:
Inserisci il tuo indirizzo email, ti consentirà di essere sempre aggiornato sulle ultime offerte di lavoro per: psykologspesialist/psykolog [poe-404]